Hội Thanh Sầm

  
Thăm quan Hội Thanh Sầm, địa điểm du lịch Hội Thanh Sầm, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội Thanh SầmThời gian: 2/5 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Thành Hoàng là Hướng Thiện, Đạo Quang (thời Hùng Duệ Vương) đã có công đánh quân Thục.
Đặc điểm: Hội tưởng niệm ngày hóa của Thành Hoàng.