Hội Thanh Minh

  
Hội Thanh Minh là lễ hội của dân tộc Nùng với ý nghĩa cầu mùa cho bản và cầu phúc cho lứa đôi

Hội Thanh MinhThời gian: Tháng 3 âm lịch
Địa điểm: Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên


Đặc điểm: Hội Thanh Minh là lễ hội của dân tộc Nùng với ý nghĩa cầu mùa cho bản và cầu phúc cho lứa đôi.
Hội gắn liền với truyền thuyết về đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau và cả hai đã tự vẫn dưới giếng. Cảm thương trước mối tình ấy, dân bản đã lập miếu thờ và cứ mỗi dịp tiết thanh minh các đôi trai gái lại tới miếu dâng hoa cúng lễ.