Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa)

  
Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa), thăm quan hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa), du lịch Sóc Trăng, các lễ hội ở Sóc Trăng

Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa)Thời gian: Trung tuần tháng 3 âm lịch.
Địa điểm: Làng An Trạch, Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Đặc điểm: Lễ cầu an của người Khmer, cúng những chiếc bình bông làm bằng trái dừa và tổ chức vui chơi.

 

 

Những tour nổi bật

Mã tour Tên tour Picture Loại tour Giá Ngày hết hạn Đặt dịch vụ
T-146 Xuyên Việt - Miền Trung Cát Vàng - Cửu Long Cuộn Sóng 12 ngày 11 đêm Xuyên Việt - Miền Trung Cát Vàng - Cửu Long Cuộn Sóng 12 ngày 11 đêm Du lịch Cà Mau 0 - 0 30/09/2011 Đặt dịch vụ