Hội Sơn Thanh

  
Hội Sơn Thanh, thăm quan Hội Sơn Thanh, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội Sơn ThanhThời gian: 7 - 9/1 âm lịch.
Địa điểm: Làng Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Tô Hiến Thành, Thái úy thời Lý.

Đặc điểm: Lễ tế tưởng niệm.