Hội Sốm

  
Hội Sốm, thăm quan Hội Sốm, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Hội SốmThời gian: 7 - 12/1 âm lịch. Địa điểm: Xã Phú Lãm và xã Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.
Đặc điểm: Lễ kỳ an, tế xuân đình.