Hội Phương Thành

  
Hội Phương Thành, thăm quan Hội Phương Thành, du lịch Hội Phương Thành, du lịch Nam Đinh, các lễ hội ở Nam Định

Hội Phương ThànhThời gian: 5 - 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đối tượng suy tôn: Ông tổ nghề dệt.

Đặc điểm: Thi dệt, chọi gà, cờ tướng, đấu vật.