Hội Phục Lễ

  
Thăm quan Hội Phục Lễ, địa điểm du lịch Hội Phục Lễ, danh lam thắng cảnh ở hải phòng

Hội Phục LễThời gian:2 - 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.


Đặc điểm: Hội có hát đúm, thi làm cỗ chay, dệt vải và các trò chơi dân gian.