Hội Nhượng bạn

  
Thăm quan Hội Nhượng bạn, địa điểm du lịch Hội Nhượng bạn, danh lam thắng cảnh ở hà tĩnh

Hội Nhượng bạnThời gian: 30/6 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng suy tôn: Bà Hoàng Càn (cung phi Trần Duệ Tông thế kỷ 14), ông Đông Đạo (sáng tạo ra bánh lái thuyền).

Đặc điểm: Dựng đàn lễ ở bên sông, dâng hương, cầu khấn.