Hội Nam Trì

  
Thăm quan Hội Nam Trì, địa điểm du lịch Hội Nam Trì, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội Nam TrìThời gian: 4/6 âm lịch
Địa điểm: Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên


Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là ba vị: Bảo, Lang, Biền (thế kỷ 2 trước công nguyên), có công trừ ác, làm thuốc chữa bệnh cứu dân.
Đặc điểm: Lễ vật dùng gà, xôi, rượu.