Hội Kim Đằng

  
Thăm quan Hội Kim Đằng, địa điểm du lịch Hội Kim Đằng, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội Kim ĐằngThời gian: 17/11 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng là Tế Thế Hộ quốc và Môi Nương Trình Thục phu nhân, giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.

Đặc điểm: Lễ tưởng niệm ngày hóa của Thành hoàng làng.