Hội Dưỡng Phúc

  
Thăm quan Hội Dưỡng Phúc, địa điểm du lịch Hội Dưỡng Phúc, danh lam thắng cảnh ở hưng yên

Hội Dưỡng PhúcThời gian: 16/11 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.


Đối tượng suy tôn: Thành hoàng làng Trinh Phục Từ Hòa Đoan Trang Thánh Mẫu đại vương, chết hiển linh, giúp dân làng tránh nạn cướp.
Đặc điểm: L
ễ tưởng niệm ngày hóa của Thành hoàng làng.