Hội Cầu Phúc

  
Thăm quan Hội Cầu Phúc, địa điểm du lịch Hội Cầu Phúc, danh lam thắng cảnh ở hoà bình

Hội Cầu PhúcThời gian: Tháng 8 âm lịch.
Địa điểm: Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 
Đặc điểm
: Hội cầu phúc của người Thái Mai Châu. Các nhà đều sắm cỗ cúng bày ở miếu thờ chung theo nguyên tắc: Năm trước cúng gà, năm sau cúng lợn. Đến chiều, mỗi nhà mổ 2 con gà để cúng Thổ công (để trong nhà) và cúng Thổ địa (đặt ngoài ruộng.