Hội Bạch Hạc

  
Hội Bạch Hạc, thăm quan Hội Bạch Hạc, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ

Hội Bạch HạcThời gian: 3 - 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng suy tôn: Thổ lệnh Đại Vương.

Đặc điểm: Lễ rước thánh qua sông Lô, trò chơi thi tung còn.