Điểm thăm quan

Thăm quan ruộng bậc thang Mù Căng Chải, địa điểm du lịch ruộng bậc thang Mù Căng Chải, danh lam thắng cảnh ở Yên Bái
Thăm quan hồ Thác Bà, địa điểm du lịch hồ Thác Bà, danh lam thắng cảnh ở Yên Bái
Thăm quan đền Đông Cuông, địa điểm du lịch đền Đông Cuông, danh lam thắng cảnh ở Yên Bái
Thăm quan chùa Hắc Y, địa điểm du lịch chùa Hắc Y, danh lam thắng cảnh ở Yên Bái
Thăm quan đền Đại Cải-núi Hắc Y, địa điểm du lịch đền Đại Cải-núi Hắc Y, danh lam thắng cảnh ở Yên Bái