Điểm thăm quan

Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa), thăm quan hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa), du lịch Sóc Trăng, các lễ hội ở Sóc Trăng
Thăm quan chùa Dơi, địa điểm du lịch chùa Dơi, danh lam thắng cảnh ở Sóc Trăng