Điểm thăm quan

Dinh Độc Lập, Dinh có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ như: dinh Norodom (1889 – 1954), dinh Thủ tướng (9-1954 – 10-1956), dinh Độc Lập (10-1956 – 10-1976)
chợ Bến Thành , Chợ được khởi công từ năm 1912 cho đến cuối tháng 3-1914 mới hoàn tất và hoạt động liên tục kể từ đó cho đến nay.
Chùa Xá Lợi , địa điểm du lịch chùa Xá Lợi, du lịch Sài Gòn, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Chùa Giác Lâm, thăm quan chùa Giác Lâm, địa điểm du lịch Chùa Giác Lâm, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Nhà thờ Tin Lành , thăm quan nhà thờ Tin Lành, địa điểm du lịch nhà thờ Tin Lành , du lịch Sài Gòn, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Bát Bửu Phật Đài , địa điểm du lich Bát Bửu Phật Đài , du lịch Sài Gòn, địa điểm thăm quan Bát Bửu Phật Đài , danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Thiền Viện Vạn Hạnh, địa điểm du lịch Thiền Viện Vạn Hạnh, du lịch Sài Gòn, địa điểm thăm quan Thiền Viện Vạn Hạnh, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Chùa Nam Thiên Nhất Trụ , thăm quan chùa Nam Thiên Nhất Trụ , địa điểm du lịch chùa Nam Thiên Nhất Trụ , du lịch Sài Gòn, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Chùa Phụng Sơn (Chùa Gò), thăm quan Chùa Phụng Sơn (Chùa Gò), địa điểm du lịch Chùa Phụng Sơn (Chùa Gò), du lich Sài Gòn, danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn
Nhà thờ Huyện Sỹ , thăm quan nhà thờ Huyện Sỹ , du lịch Sài Gòn, địa điểm thăm quan nhà thờ Huyện Sỹ , danh lam thắng cảnh ở Sài Gòn