Điểm thăm quan

Tết Nhảy của người Dao Đỏ, thăm quan Tết Nhảy của người Dao Đỏ, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Hội đình của người Tày, thăm quan hội đình của người Tày, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Hội xuân đền Thượng, thăm quan lễ hội xuân đền Thượng, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Hội xòe ở Tà Chải, thăm quan Hội xòe ở Tà Chải, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Lễ cúng rừng của người Nùng, thăm quan Lễ cúng rừng của người Nùng, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Lễ hội xuống đồng của người Giáy (lễ hội Roóng Poọc), thăm quan Lễ hội xuống đồng của người Giáy (lễ hội Roóng Poọc), du lịch Sa Pa, các lễ hội ở Sa Pa
Hội cốm của người Tày, thăm quan lễ hội cốm của người Tày, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Hội chơi hang của người Thái, người Tày ở Lào Cai, thăm quan hội chơi hang của người Thái, người Tày ở Lào Cai, du lịch Lào Cai, các lễ hội ở Lào Cai
Đá vợ đá chồng, thăm quan đá vợ đá chồng, du lịch Lào Cai, địa điểm thăm quan đá vợ đá chồng, danh lam thắng cảnh đá vợ đá chồng
Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín, thăm quan Tết mừng chiến thắng của người Nùng Dín, du lịch Lào Cai, danh lam thắng cảnh ở Lào Cai