Điểm thăm quan

Tham quan du lich Phú thọ gồm: Việc tế lễ được tổ chức rất trọng thể vào ngày chính hội (10/3), bắt đầu bằng lễ dâng hương có đại diện của Nhà nước, tại đền Thượng là n
Lễ hội Gia Thanh, thăm quan lễ hội Gia Thanh, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội Mai Đình, thăm quan Hội Mai Đình, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội Bạch Hạc, thăm quan Hội Bạch Hạc, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội làng Dị Nậu,t hăm quan Hội làng Dị Nậu, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội đền Mẹ Âu Cơ, thăm quan Hội đền Mẹ Âu Cơ, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội Xoan, thăm quan hội Xoan, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp), thăm quan Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp), du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội Vũ Lao, thăm quan Hội Vũ Lao, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ
Hội phết Hiền Quan, du lịch Hội phết Hiền Quan, thăm quan Hội phết Hiền Quan, du lịch Phú Thọ, các lễ hội ở Phú Thọ