Điểm thăm quan

Hội chùa Bắc Nga (chùa Tiên Nga), thăm quan Hội chùa Bắc Nga (chùa Tiên Nga), du lịch Lạng Sơn, du lịchHội chùa Bắc Nga (chùa Tiên Nga), các lễ hội ở Lạng Sơn