Điểm thăm quan

Người Cống cúng rừng cấm, thổ địa (thủ tỷ) vào ngày con hổ đầu tiên của tháng 3 âm lịch. Địa điểm cúng “thủ tỷ” được chọn là một gốc cây to nơi cao nhất ở phía đầu của bản
Thăm quan hang Thẩm Báng, địa điểm du lịch hang Thẩm Báng, danh lam thắng cảnh ở Điện Biên