Điểm thăm quan

Chợ Tịnh Biên

Tịnh Biên là một trong những cửa khẩu biên giới giáp với Campuchia

Rùng tràm Trà Sư

Rừng tràm mùa nước nổi

Kênh Vĩnh Tế

Kênh Vĩnh Tế là kênh đào lớn nhất, có vị trí quan trọng nhất ở vùng biên giới Tây Nam nước ta trong thời phong kiến nhà Nguyễn.

Làng nổi Châu Đốc

Với phong cảnh sông nước thơ mộng, hữu tình thì làng nổi Châu Đốc là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến khám phá khi tới An Giang.

Núi cấm An Giang

Núi Cấm với đỉnh Bồ Hong chính là ngọn núi cao nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long

Miếu Bà Chúa Xứ

Miếu Bà Chúa Xứ, du lịch Châu Đốc, du lịch An Giang, địa điểm tham quan Châu Đốc

Chùa Hang

chùa Hang Châu Đốc, du lịch Châu Đốc An Giang

Làng Chăm Châu Giang

Làng Chăm ở An Giang, du lịch Châu Đốc, du lịch An Giang

Lăng Thoại Ngọc Hầu

Lăng Thoại Ngọc Hầu, du lịch Châu Đốc, địa điểm thăm quan ở Châu Đốc-An Giang

Đình Châu Phú

Đình Châu Phú, du lịch Châu Đốc, du lịch An Giang, địa điểm tham quan Châu Đốc