Điểm thăm quan

Thăm quan chùa giang đông, địa điểm du lịch chùa giang đông, danh lam thắng cảnh ở cao bằng
Chùa Đà Quận nằm ở làng Đà Quận, xã Hưng Đạo, huyện Hoà An, xưa là thôn Đà Quận.
Hội mời Mẹ Trăng -Hội chỉ mở riêng trong từng bản, hoặc có mời thêm một số người thân từ các bản lân cận cùng tham gia
Hội Thanh Minh là lễ hội của dân tộc Nùng với ý nghĩa cầu mùa cho bản và cầu phúc cho lứa đôi
Đây là lễ hội cúng thần, cúng Phật, cầu phúc, cầu may, tưởng nhớ các bậc vĩ nhân đã có công giúp đỡ, bảo vệ nhân dân trong vùng.
Thăm quan Hội pháo hoa Quảng Uyên, địa điểm du lịch Hội pháo hoa Quảng Uyên, danh lam thắng cảnh ở cao bằng
Thăm quan Đền Xuân Lĩnh, địa điểm du lịch Đền Xuân Lĩnh, danh lam thắng cảnh ở cao bằng
Thăm quan Đền Vua Lê, địa điểm du lịch Đền Vua Lê, danh lam thắng cảnh ở cao bằng
Thăm quan Chùa Vân An, địa điểm du lịch Chùa Vân An, danh lam thắng cảnh ở cao bằng
Chùa Sùng Phúc là sự kế tiếp của chùa Sùng Khánh, được xây dựng khoảng giữa thế kỷ 13. Sùng Phúc có ý nghĩa là sự suy tôn và sùng bái phúc đức, hướng tới điều thiện