Điểm thăm quan

Hội chợ Thượng

Tham quan du lich Bắc Giang gồm:
Làng Thổ Hà xưa kia là một trong ba trung tâm gốhoi-lang-tho-ham sứ cổ xưa có tiếng nhất của người Việt

Hội chùa Bổ Đà

Tham quan du lich Bắc Giang gồm:

Hội đền Suối Mỡ

Tham quan du lich Bắc Giang gồm:

Hội đình Thái Đào

Tham quan du lich Bắc Giang gồm:

Hội trám rụng

Người Dao Thanh Man ở xã Đồng Vương,huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang tổ chức hội \\\

Hội làng Thắng

Tham quan du lich Bắc Giang gồm:
Thăm quan hội chùa canh bầu, địa điểm du lịch hội chùa canh bầu, danh lam thắng cảnh ở bắc giang
Hồ Cấm Sơn thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang,à nơi tham quan nghỉ mát hấp dẫn
Thăm quan Khu du lịch Khuôn Thần, địa điểm du lịch Khu du lịch Khuôn Thần, danh lam thắng cảnh ở bắc giang