Điểm thăm quan

Thăm quan Hội miếu Bằng Lang, địa điểm du lịch Hội miếu Bằng Lang, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan Hội đình Châu Phú, địa điểm du lịch Hội đình Châu Phú, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan Hội đền Nguyễn Trung Trực, địa điểm du lịch Hội đền Nguyễn Trung Trực, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan Khu di chỉ Óc Eo, địa điểm du lịch Khu di chỉ Óc Eo, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan Khu di tích lịch sử Tức Dụp , địa điểm du lịch Khu di tích lịch sử Tức Dụp, danh lam thắng cảnh ở an giang
Ðược lập vào năm 1820, kiến trúc theo kiểu chữ \\\
Thăm quan Lăng Thoại Ngọc Hầu, địa điểm du lịch Lăng Thoại Ngọc Hầu, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan cù lao giêng, địa điểm du lịch cù lao giêng, danh lam thắng cảnh ở an giang
Thăm quan núi cấm, địa điểm du lịch núi cấm, danh lam thắng cảnh ở an giang
Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành nằm giữa đồng lúa Lạng Vinh, bên bờ kênh Xáng Vinh Tre (kênh Tri Tôn), thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang