Điểm thăm quan

Là thánh tích nơi có cây Bồ đề vi diệu mà Đức Phật đã ngồi thiền nhập định 49 ngày đêmvà thành đạo.

Pháo đài Amber - Ấn Độ

công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich pháo đài amber ấn độ

City Palace - Ấn độ

công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich city palace ấn độ
công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich cung điện hawa mahal ấn độ
công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich khu vườn Nishat Bagh ấn độ

Khu vườn Mughal - Ấn Độ

công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich khu vườn mughal ấn độ
công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich thành phố Srinagar ấn độ

Delhi - Ấn Độ

công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour ấn đô|tour du lịch ấn độ|du lịch ấn độ|tour ân độ giá rẻ|du lịch thành phố delhi ấn độ. Moih chi tiết có tại website công ty du lịch người thám hiểm việt nam http://thamhiemvietnam.com

Pháo đài Agra - Ấn Độ

công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich thành pháo đài Agra ấn độ
công ty chúng tôi chuyên cung cấp tour du lịch ấn độ|tour ấn độ|du lịch ấn độ|tour du lịch ấn độ|du lich thành phố cổ Fatehpur Sikri ấn độ