Đêm hội Giã La

  
Đêm hội Giã La, thăm quan Đêm hội Giã La, du lịch Đêm hội Giã La, du lịch Hà Nội II, các lễ hội ở Hà Nội II

Đêm hội Giã LaThời gian: 6 - 14/1 âm lịch (5 năm tổ chức một lần).
Địa điểm: Xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Thành hoàng Đương Cảnh.

Đặc điểm: Rước đêm, diễn trò săn hổ, rước hoàn cung.