Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

  04/04/2019 10:33:26
Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến điện biên

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ


bảo tàng điện biên

cánh đồng điện biên


Vị trí: Phố 1, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đặc điểm: Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

 


 

Vào cuối năm 2003, bảo tàng Điện Biên Phủ đã tiến hành nâng cấp và chỉnh lý lại khu trưng bầy. Đến nay bảo tàng có 5 khu trưng bầy với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề sau:

    - Vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ.
    - Tập đoàn cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ.
    - Đảng chuẩn bị đường lối chỉ đạo cho chiến dịch
      Điện Biên Phủ.
    - Ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ.
    - Điện Biên Phủ ngày nay.

Giờ mở cửa:
 Sáng: 7:00 đến 11:00
 Chiều: 13:30 đến 17:00
Giá vé:
  Có 5 địa điểm tham quan tại bảo tàng. 
  Với 1 địa điểm, giá vé: 5.000đ/người.