Tripcode: VPT-258
  Dòng xe: BMW
  Loại xe: Xe 30 chỗ
  Ngày hết hạn: 01/04/2019
   Giá: 1,000,000 đ
Mô tả: BMW X6

Noi dung chi tiet