tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Login for travel partners
Tên:
Mật khẩu:
   
|
         Hà Nội - Lào Cai
         Lào Cai - Hà Nội
         Hà Nội - Vinh
         Hà nội - Đồng Hới
         Hà Nội - Huế
         Hà Nội - Đà Nẵng
         Hà nội - Nha TRang
         Hà Nội - Sài Gòn
Tìm kiếm
Quảng cáo
    Khuyến mại Xem tất cả
Website giao diện thanh toán trực tuyến du lịch

www.thamhiemvietnam.com hiện đang chuẩn bị cập nhật site mới cho phép thanh toán trưc tuyến
dự kiến trong tháng 10-2018

    Bảng giá vé
Tên tàu Tuyến Picture Loại phòng tàu biển Giờ chạy Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Hỏa : TN1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T3 13:10 1,180,300 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Hỏa : TN1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T2 13:10 1,329,900 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Hỏa : TN1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T1 13:10 1,467,400 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Hỏa : TN1 Hà Nội - Sài Gòn Ghế Cứng 13:10 635,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T2 6:00 1,744,600 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T1 6:00 1,856,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T3 6:00 1,284,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T2 6:00 1,547,700 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T1 6:00 1,651,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE7 Hà Nội - Sài Gòn Ngồi Mềm 6:00 907,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T2 9:00 1,744,600 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T1 9:00 1,856,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T3 9:00 1,284,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T2 9:00 1,547,700 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T1 9:00 1,651,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE5 Hà Nội - Sài Gòn Ngồi Mềm 9:00 907,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T2 22.00 1,849,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T1 22.00 1,970,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T3 22.00 1,391,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T2 22.00 1,636,800 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T1 22.00 1,750,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch Tàu : SE3 Hà Nội - Sài Gòn Ngồi mềm ĐH 22.00 1,222,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu: SE1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T2 19.30 1,761,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu: SE1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK4T1 19.30 1,874,400 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu: SE1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T3 19.30 1,299,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu: SE1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T2 19.30 1,563,100 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu: SE1 Hà Nội - Sài Gòn Giường nằm ĐHK6T1 19.30 1,668,700 31/03/2015 Hỏi dịch vụ