tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Login for travel partners
Tên:
Mật khẩu:
   
|
         Hà Nội - Lào Cai
         Lào Cai - Hà Nội
         Hà Nội - Vinh
         Hà nội - Đồng Hới
         Hà Nội - Huế
         Hà Nội - Đà Nẵng
         Hà nội - Nha TRang
         Hà Nội - Sài Gòn
Tìm kiếm
Quảng cáo
    Khuyến mại Xem tất cả
Website giao diện thanh toán trực tuyến du lịch

www.thamhiemvietnam.com hiện đang chuẩn bị cập nhật site mới cho phép thanh toán trưc tuyến
dự kiến trong tháng 10-2018

    Bảng giá vé
Tên tàu Tuyến Picture Loại phòng tàu biển Giờ chạy Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T2 22.00 770,000 31/05/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T3 22.00 407,000 31/05/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T2 22.00 462,000 31/05/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T1 22.00 495,000 31/05/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Ngồi Mềm 22.00 297,000 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai - LC3 Hà Nội - Lào Cai Ghế Cứng 22.00 369,600 31/05/2012 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T2 20.25 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T1 20.25 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T3 20.25 478,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T2 20.25 539,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T1 20.25 572,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Ngồi Mềm 20.25 330,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP7 Hà Nội - Lào Cai Ghế Cứng 20.35 369,600 31/12/2013 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T2 21.50 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T1 21.50 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T3 21.50 478,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T2 21.50 539,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T1 21.50 572,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP3 Hà Nội - Lào Cai Ngồi Mềm 21.50 330,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T2 21.10 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK4T1 21.10 682,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T3 21.10 478,500 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T2 21.10 539,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Giường nằm ĐHK6T1 21.10 572,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ
Lịch tàu Lào Cai : SP1 Hà Nội - Lào Cai Ngồi Mềm 21.10 330,000 31/03/2015 Hỏi dịch vụ