tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Khuyến mại Xem tất cả
Du lịch Hàn Quốc 5 Ngày- Dịp Tết Âm Lịch 2019

Siêu khuyến mại với giá : 13.800.000/người (khởi hành ngày 8/2/2019 tức mùng 4 Tết âm lịch)

 

Hạng giá rẻ - M
Số hiệu chuyến bay Hà Nội - Đồng Hới
Tuyến Từ Hà nội Đến Quảng Bình
Giờ chạy 13:50 - 15:20
Giá 1 chiều 1,379,400
Hiệu lực 31/12/2012

Giá vé nội địa
            

Loại giá
Hạng 

 

đặt chỗ

 


Thay đổi 

đặt chỗ


Thay đổi 

hành trình


Hoàn véDừng tối đa


Hệ số cộng
dặm GLP

Thương gia 

linh hoạt

C,D

 

Miễn phí

 

Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

 

 

Thu phí: 250.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

 

 

Thu phí: 250.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

 

12 tháng

1,25/dặm

Phổ thông 

linh hoạt

K

 

Miễn phí

 

Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

 

Thu phí: 250.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 250.000 VNĐ

 

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng

1,00/dặm

Tiết kiệm 

linh hoạt

L,M

 

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

 

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

 

 

 

 

12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75/dặm

 

 

 

 

Tiết kiệm

O,R,

Q

 

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

 

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500.000 VNĐ

 

 

 

 

12 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

Không

cộng dặm

 

 

 

 


Siêu

tiết kiệm


E,P

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

12 tháng

Không
cộng dặm

 

Điều kiện chung:

 1. Kết hợp giá:
  • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
  • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
    
 2. Thay đổi/Hoàn vé:
  • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
  • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải  trả phí hoàn vé.
    
 3. Phí thay đổi
  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
    

 4. Nâng hạng:
  • Các hạng O,R,Q,L,M được phép nâng lên hạng K,D,C
  • Hạng K được phép nâng lên hạng D,C trừ giai đoạn Tết nguyên đán chỉ được phép nâng lên hạng C
  • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).