tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Login for travel partners
Tên:
Mật khẩu:
   
|
Thuê xe
         Thuê xe 4 chỗ
         Thuê xe 7 chỗ
         Thuê xe 16 chỗ
         Thuê xe 24 -29 chỗ
         Thuê xe 35 chỗ
         Thuê xe 45 chỗ
Tìm kiếm
Quảng cáo
    Khuyến mại Xem tất cả
Website giao diện thanh toán trực tuyến du lịch

www.thamhiemvietnam.com hiện đang chuẩn bị cập nhật site mới cho phép thanh toán trưc tuyến
dự kiến trong tháng 10-2018

    Bảng giá xe
Tuyến xe Tuyến Số chỗ Loại xe Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sài Gòn - Vũng Tàu/ 1 ngày Sài Gòn - Vũng Tàu/ 1 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 3,388,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sài Gòn - Cần Giờ / 1 ngày Sài Gòn - Cần Giờ/ 1 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 1,650,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sài Gòn - Cần Giờ / 1 ngày Sài Gòn - Cần Giờ/ 1 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 1,815,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 4,840,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn / 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 4,400,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 5,720,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 6,600,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 7,920,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 3 ngày Đà Nẵng -Hội An -Mỹ Sơn/ 3 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 7,260,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Huế - Hội An / 3 ngày Huế -La Vang -Đà Nẵng - Hội An/3 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 6,600,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Huế - Hội An/ 3 ngày Huế -La Vang -Đà Nẵng - Hội An/3 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 8,580,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Huế - Hội An/ 3 ngày Huế -La Vang -Đà Nẵng - Hội An/3 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 9,900,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Huế - Hội An/ 3 ngày Huế -La Vang -Đà Nẵng - Hội An/3 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 11,880,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Huế - Hội An/ 3 ngày Huế -La Vang -Đà Nẵng - Hội An/3 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 10,890,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng -Bà Nà - Hội An - Huế/ 4 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 9,075,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng -Bà Nà - Hội An - Huế/ 4 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 9,900,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Lạt - Sai Gòn / 2 ngày Đà Lạt - Sài gòn/ 2 ngày/ 2chiều Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 7,150,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng -Bà Nà - Hội An - Huế/ 4 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 5,500,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe 7 chỗ: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng -Bà Nà - Hội An - Huế/ 4 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 5,500,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An/ 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 14,520,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An/ 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 15,840,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An/ 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 13,200,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An/ 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 11,440,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An / 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 8,800,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Quảng Bình - Hội An / 4 ngày Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng -Hội An / 4 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 9,680,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe sân bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 5,989,500 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sân bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 6,534,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sân bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 5,445,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sân Bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 4,719,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Sân bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 3,630,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe sân bay Huế - Huế/ 3 ngày Sân bay Huế - Huế - trả sân bay Huế / 3 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 3,993,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Hội An / 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng/ 3 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 3,905,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Hội An / 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng/ 3 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 5,076,500 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Hội An/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng/ 3 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 7,029,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Hội An/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng/ 3 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 5,857,500 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Hội An/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng/ 3 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 6,443,250 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 45 chỗ Huyndai Eurospace ( 45 chỗ) 10,890,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 11,880,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 9,900,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 8,580,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 6,600,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 4 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 4 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 7,260,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế / 03 ngày Thuê xe 45 chỗ Hyundai Universe 45 chỗ 8,976,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế/ 3 ngày Thuê xe 35 chỗ Huyndai Aerotown ( 35 chỗ) 7,920,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế/ 3 ngày Thuê xe 24 -29 chỗ Huyndai County ( 24-29 chỗ) 6,600,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế/ 3 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 5,720,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế/ 3 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 4,400,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Đà Nẵng - Huế/ 3 ngày Đà Nẵng - Hội An - Huế/ 3 ngày Thuê xe 4 chỗ Toyota Vios ( 4 chỗ) 4,840,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà Nội - Tây Bắc/ 7 ngày Hà Nội - Tây Bắc/ 7 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 22,165,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà Nội - Tây Bắc/ 7 ngày Hà Nội - Tây Bắc/ 7 ngày Thuê xe 7 chỗ Fortuner 7 chỗ 14,492,500 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà Nội - Điện Biên Phủ/ 5 ngày Hà nội - Mai Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ - Pa Sơ - Sa Pa - Hà nội/ 5 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 21,450,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà Nội - Sơn La / 5 ngày Hà nội - Mai Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ - Pa Sơ - Sa Pa - Hà nội/ 5 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 16,500,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà nội - Hà Giang/ 4 ngày Hà nội - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Ba Bể - Hà nội/ 4 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 20,306,000 31/12/2016 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà nội - Hà Giang/ 4 ngày Hà nội - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Ba Bể - Hà nội/ 4 ngày Thuê xe 7 chỗ Toyota Innova, Zace ( 7 chỗ) 15,620,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Thuê xe Hà nội - Sa Pa/ 4 ngày Hà nội - Mai Châu - Sơn La - Pa Sơ - Sa Pa - Hà nội/ 4 ngày Thuê xe 16 chỗ Mer Sprinter ( 16 chỗ) 17,160,000 31/12/2015 Hỏi dịch vụ
Page  First    1    2    3    4    5    Next   Next