tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Bảng giá vé
Tên dịch vụ Picture Tuyến Tên tàu Loại phòng Loại phòng tàu biển Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Hải Phòng -Cát Bà (45 - 120 phút) Hải Phòng - Cát Bà ( 45 - 120 phút ) Tàu cánh ngầm Catba Island 08 1 khách Tàu tiếng 143,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Hải Phòng -Cát Bà (45 - 120 phút) Hải Phòng - Cát Bà ( 45 - 120 phút ) Tàu cánh ngầm Catba Island 1 khách Tàu tiếng 165,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ