tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Bảng giá vé
Tên dịch vụ Picture Tuyến Tên tàu Loại phòng Loại phòng tàu biển Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 31 - 35 người 60 chỗ ngồi 770,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 21 - 30 khách 60 chỗ ngồi 715,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 11 - 20 khách 60 chỗ ngồi 660,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Khánh - Cần Thơ Tàu du lịch Mỹ Khánh 1 - 10 khách 60 chỗ ngồi 605,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ