tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Bảng giá vé
Tên dịch vụ Picture Tuyến Tên tàu Loại phòng Loại phòng tàu biển Giá 1 chiều Ngày hết hạn Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Rang - Phong Điền E.I 6- 10 khách Tàu tiếng 473,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Rang - Phong Điền E.I 1-5 khách Tàu tiếng 440,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng E.I 16 - 30 khách Tàu tiếng 396,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng E.I 11 - 15 khách Tàu tiếng 319,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng E.I 9 - 10 khách Tàu tiếng 286,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Du lịch ĐBSCL trong ngày Bến Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng E.I 1-5 khách Tàu tiếng 264,000 31/12/2011 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 21 khách 11 cabin 34,857,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 19 khách 11 cabin 32,825,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Ngủ đêm Trên Vịnh 2 Ngày 1 Đêm Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 17 khách 11 cabin 30,792,300 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 15 khách 11 cabin 28,759,500 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 13 khách 11 cabin 26,726,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 11 khách 11 cabin 24,693,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 9 khách 11 cabin 22,661,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 7 khách 11 cabin 20,628,300 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 5 khách 11 cabin 18,595,500 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 3 khách 11 cabin 16,562,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc - SEAWIND CRUISE 2 khách 11 cabin 15,546,300 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Extra Bed 8 cabin 4,389,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe Family/ giường đôi 6 cabin 18,295,200 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long President/ giường đôi 8 cabin 14,784,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long President/ giường đơn 8 cabin 12,936,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Suite/ giường đôi 8 cabin 12,936,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Suite/ giường đơn 8 cabin 11,088,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe/ giường đôi 8 cabin 9,147,600 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 3 ngày 2 đêm Tàu Riêng Halong -3 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe/ giường đơn 8 cabin 7,761,600 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Extra Bed 8 cabin 2,194,500 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long President/ giường đôi 8 cabin 7,392,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long President/ giường đơn 8 cabin 6,468,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe Family/ giường đôi 8 cabin 9,147,600 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Suite/ giường đôi 8 cabin 6,468,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Suite/ giường đơn 8 cabin 5,544,000 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe/ giường đơn 8 cabin 3,880,800 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emotion Hạ Long Deluxe/ giường đôi 8 cabin 4,573,800 30/04/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Suite/ giường đôi 5 Cabin 4,019,400 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Deluxe/ giường đôi 5 Cabin 2,864,400 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Ghép Hạ Long Emeraude Superior/ giường đôi 5 Cabin 2,864,400 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Emeraude 20 khách 11 cabin 221,944,800 31/10/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 12khách 6 cabin 20,097,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 11 khách 6 cabin 19,080,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 10 khách 6 cabin 18,064,200 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 9 khách 6 cabin 17,047,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 8 khách 6 cabin 16,031,400 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 7 khách 6 cabin 15,015,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 6 khách 6 cabin 13,998,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 5 khách 6 cabin 12,982,200 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 4 khách 6 cabin 11,965,800 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 3 khách 6 cabin 10,949,400 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 2 khách 6 cabin 9,933,000 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Tàu Riêng Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày Tàu Biển Ngọc 1 khách 6 cabin 8,916,600 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 5 khách 3 cabin 12,404,700 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 4 khách 3 cabin 11,388,300 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 3 khách 3 cabin 10,371,900 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 2 khách 3 cabin 9,355,500 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Vinh Hạ Long 2 ngày 1 đêm Tàu Riêng Halong -2 Ngày PEARLY SEA CRUISE- Bien Ngoc 1 khách 3 cabin 8,339,100 31/12/2012 Hỏi dịch vụ
Page  First    1    2