tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Tên khách sạn Vị trí Ngày hết hạn Giá phòng một đêm Đặt Dịch vụ
Phòng đơn Phòng đôi Phòng ba
  Khách sạn Pilgrimage Village Huế 2014-12-31 2,730,640 - 11,134,420 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Imperial Huế Huế 2012-12-31 1,460,550 - 22,470,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Century Riverside Huế 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Gold 1 hotel Huế 2014-12-31 642,000 - 1,498,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Sài Gòn Morin Huế 2012-12-31 1,909,950 - 6,741,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Cherish ( Camellia ) Huế 2014-12-31 808,920 - 1,999,830 763,980 - 763,980 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn La Residence Huế 2012-10-31 0 - 0 2,741,340 - 6,403,950 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Park View Huế 2012-04-30 0 - 0 1,056,090 - 2,336,880 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Lăng Cô Beach Resort Huế 2014-12-31 856,000 - 856,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Asia Hotel Huế 2014-12-31 342,400 - 2,033,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Vĩ Dạ Huế 2012-12-31 0 - 0 395,900 - 561,750 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Festival Huế Huế 2012-12-31 674,100 - 1,797,600 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách Sạn Huế Heritage Huế 2012-12-31 1,070,000 - 1,284,000 428,000 - 428,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hạnh Đạt Huế 2012-12-31 449,400 - 674,100 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Chăm pa Huế Huế 2014-12-31 0 - 0 0 - 0 321,000 - 535,000 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hồng Thăng Huế 2011-12-31 192,600 - 192,600 246,100 - 246,100 395,900 - 395,900 Đặt Dịch vụ